Anna Hospital puts patients first with major innovation effort

July 27, 2022

After a successful collaboration with the Anna Ziekenhuis (Dutch hospital), Founda Health has become part of the hospital's ICT infrastructure. As a result, from now on all external applications can be integrated into the hospital EHR through the Founda Platform. This offers both caregiver and patient more efficiency and user-friendliness.

 - For Dutch, read below -

Single environment for physician and patient

Together with the orthopedic department at Anna Ziekenhuis, a pilot was started to integrate Interactive Studios. When a patient has to undergo an orthopedic procedure, such as a prosthesis or revision for the hip, OnlinePROMS (Interactive Studios' application) is used to measure pre- and post-operative PROMs. Through integration with Founda Health, a patient is now automatically notified in Interactive Studios from the EHR. This reduces the need for the healthcare provider to perform manual tasks and this process is now fully automatic.

"It saves us a lot of work. Often we get tasks added, but now something is taken away for once. That's very nice!"

– Jory Verhoeven-Verhees, Outpatient Assistant Orthopedics at Anna Ziekenhuis

In addition to this integration project, the Anna Ziekenhuis is working to further expand functionalities in myAnna. MyAnna is the patient portal and is seen as the 'digital front door' for the patient. Ultimately, the goal is that a patient no longer needs to use separate applications, but can do everything from one environment.

Since the integration with OnlineProms ensures that the healthcare provider only has to work from one screen (the EHR), the Orthopedics department thus not only saves a lot of time, but also ensures safety and accuracy.

"The collaboration with Founda Health went very smoothly. Where an integration normally requires a lot from the ICT organization, Founda has now taken this up."

– Alex Laurenssen, Project Manager at Anna Ziekenhuis

Paving the way for future innovation

The integration with Founda provides a solid foundation for Anna Hospital to further improve the quality of care and paves the way for new innovations in the future. With the integration with Interactive Studios, three triggers have already been inventoried for most event streams, allowing future applications to be easily added to the hospital's workflow with the click of a button.

"By including Founda Health in our ICT infrastructure, we have laid a good foundation for further scaling our innovation plans now, but certainly in the future."

– Anneke van den Hurk, Business Consultant ICT at Anna Ziekenhuis

About Anna Ziekenhuis

The Anna Ziekenhuis (Geldrop and Eindhoven, Netherlands) is a regional hospital with virtually all disciplines, over 100 specialists and a capacity of 320 beds. The Anna Ziekenhuis offers personal, high-quality care and service, where the patient always has one-on-one contact with the specialist. Together with the four residential care centers of Anna Elderly Care (Geldrop and Heeze, Netherlands) and medical sports health center Anna TopSupport (Eindhoven), the hospital is part of the Anna Care Group.

About Interactive Studios

Interactive Studios develops innovative and user-friendly e-health solutions for patients and healthcare professionals. Their applications - Patient Journey App and OnlinePROMS - are developed in close cooperation with healthcare professionals. They know better than anyone else what is needed and we know better than anyone else how to turn that into safe, user-friendly and flexible products. Since 2012, they have been actively involved in healthcare innovations and their software is already being used by more than 100 healthcare institutions and thousands of patients have been included.

OnlinePROMS offers an easy way to collect PROMs and PREMs quickly and securely. With this online software, the healthcare provider gains immediate insight into the effect of treatment as well as patient satisfaction.

 


 

Anna Ziekenhuis zet patiënten centraal met grote innovatieslag

Na een succesvolle samenwerking met het Anna Ziekenhuis is Founda Health onderdeel geworden van de ICT-infrastructuur in het ziekenhuis. Daardoor kunnen vanaf nu alle externe applicaties geïntegreerd worden in het ziekenhuis EPD via het Founda Platform. Dit biedt zowel zorgverlener als patiënt meer efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid.

Eén omgeving voor arts en patiënt

Samen met de orthopedische afdeling in het Anna Ziekenhuis is een pilot gestart met de integratie van Interactive Studios. Wanneer een patiënt een orthopedische ingreep moet ondergaan, zoals een prothese of revisie voor de heup wordt OnlinePROMS (de applicatie van Interactive Studios) gebruikt om de pre- en postoperatieve PROMs te meten. Door de integratie met Founda Health wordt een patiënt nu automatisch kenbaar gemaakt in Interactive Studios vanuit het EPD. Hierdoor hoeft de zorgverlener minder handmatige taken uit te voeren en gaat dit proces nu volledig automatisch.

“Het scheelt ons veel werk. Vaak krijgen we er taken bij, maar nu wordt er een keer iets weggehaald. Dat is erg prettig!”

– Jory Verhoeven-Verhees, Polikliniek Assistent Orthopedie Anna Ziekenhuis

Naast dit integratietraject werkt het Anna Ziekenhuis aan de verdere uitbreiding van functionaliteiten in mijnAnna. MijnAnna is het patiëntenportaal en wordt gezien als de ‘digitale voordeur’ voor de patiënt. Uiteindelijk is het doel dat een patiënt geen losse applicaties meer hoeft te gebruiken, maar alles vanuit één omgeving kan doen.

Doordat de integratie met OnlineProms ervoor zorgt dat de zorgverlener nog maar vanuit één scherm hoeft te werken (het EPD), bespaart de afdeling Orthopedie dus niet alleen veel tijd, maar wordt ook de veiligheid en nauwkeurigheid gewaarborgd.

“De samenwerking met Founda Health verliep heel soepel. Waar een integratie normaal gesproken veel vergt van de ICT-organisatie, heeft Founda dit nu opgepakt.”

– Alex Laurenssen, Projectmanager Anna Ziekenhuis

Weg vrij voor toekomstige innovaties

De integratie met Founda vormt een solide basis voor het Anna Ziekenhuis om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren en baant de weg vrij voor nieuwe innovaties in de toekomst. Met de integratie met Interactive Studios zijn er al drie triggers geïnventariseerd voor de meeste event-stromen, waardoor toekomstige applicaties met een klik op de knop gemakkelijk kunnen worden toegevoegd aan de workflow in het ziekenhuis.

“Door Founda Health op te nemen in onze ICT-infrastructuur, hebben wij een goede basis gelegd om onze innovatieplannen nu, maar zeker ook in de toekomst, verder te kunnen opschalen.”

— Anneke van den Hurk, Business Consultant ICT Anna Ziekenhuis

Over Anna Ziekenhuis

Het Anna Ziekenhuis (Geldrop en Eindhoven) is een regionaal ziekenhuis met vrijwel alle disciplines, ruim 100 specialisten en een capaciteit van 320 bedden. Het Anna Ziekenhuis biedt persoonlijke, kwalitatief hoogwaardige zorg en service, waarbij de patiënt altijd één op één contact heeft met de specialist. Het ziekenhuis maakt samen met de vier woonzorgcentra van Anna Ouderenzorg (Geldrop en Heeze) en medisch sportgezondheidscentrum Anna TopSupport (Eindhoven) deel uit van de Anna Zorggroep.

Over Interactive Studios

Interactive Studios ontwikkelt innovatieve en gebruiksvriendelijke e-health oplossingen voor patiënten en zorgverleners. Hun applicaties – Patient Journey App en OnlinePROMS – zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgprofessionals. Zij weten als geen ander wat er nodig is en wij weten als geen ander hoe je daar veilige, gebruiksvriendelijke en flexibele producten van kunt maken. Sinds 2012 zijn ze actief betrokken bij innovaties in de zorg en inmiddels wordt hun software al door meer dan 100 zorginstellingen gebruikt en zijn er duizenden patiënten geïncludeerd.

OnlinePROMS biedt een makkelijke manier om snel en veilig PROMs en PREMs te verzamelen. Met deze online software krijgt de zorgverlener direct inzicht in het effect van de behandeling én de tevredenheid van de patiënt.