Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookies Preferences
Wat is eHealth?
Back Icon
Dec 17, 2021

Wat is eHealth?

We gebruiken tegenwoordig overal digitale hulpmiddelen. Ook in het ziekenhuis! Met slimme eHealth toepassingen wordt het gehele zorgtraject gemakkelijker en efficiënter gemaakt. Zowel voor patiënten als zorgverleners. In dit artikel vertellen we je alles wat je moet weten over eHealth.

Over eHealth

De term eHealth staat voor electronic health. Elektronische zorg dus. Dit is een containerbegrip waarmee we alle vormen van digitale zorg bedoelen. We hebben het dan niet over het EPD, maar vooral over innovatieve toepassingen met digitale tools.

Daarnaast wordt de term mHealth steeds bekender. Dit staat voor mobile health. Daarmee wordt digitale zorg door middel van mobiele apparaten bedoeld. Dit is dus een onderdeel van eHealth.

Soorten eHealth toepassingen in het ziekenhuis

De meeste eHealth toepassingen zijn mobiele apps en webapplicaties. Apps download je op een mobiel device en webapplicaties open je vanuit de browser. De inzet van robotica wordt niet onder eHealth gerekend.

Veel eHealth is op de patiënt gericht: vragen stellen, informeren en monitoring. Maar er zijn ook applicaties die het werk van ziekenhuispersoneel ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan eHealth toepassingen die helpen met een diagnose of stappenplannen: deze apps geven (gestandaardiseerde) suggesties of taken voor de volgende stap in het zorgproces. Dat scheelt veel tijd.

eHealth in de zorg toepassen

eHealth kan in verschillende fases van het zorgproces ingezet worden. Eén van de doelen is om fysiek bezoek te verminderen. Door ze te vervangen met digitale afspraken bijvoorbeeld. Onnodig naar het ziekenhuis komen is natuurlijk nooit leuk, en veel afspraken zijn met een online consult net zo effectief.

 • Al voordat de patiënt naar het ziekenhuis komt, kunnen eHealth toepassingen gebruikt worden om door middel van vragen stellen tot een diagnose te komen
 • Na een operatie kan eHealth ingezet worden om door middel van thuismonitoring de patiënt in de gaten te houden. Zo worden ziekenhuisbedden niet onnodig bezet gehouden en kan de patiënt thuis herstellen in zijn eigen vertrouwde omgeving.

Zie verderop in dit artikel enkele voorbeelden waarin eHealth in de praktijk wordt toegepast.

Voordelen van eHealth

Naast fysiek bezoek minimaliseren heeft eHealth nog veel meer voordelen. Zowel voor de patiënt als het ziekenhuis dat de toepassingen inzet. Dit zijn de belangrijkste:

 • Efficiënter werken. Minder repeterende taken uitvoeren, betere communicatie en er is minder fysiek contact nodig. Dit laat meer ruimte over voor andere taken.
 • Lagere kosten. Omdat eHealth veel communicatie en fysieke afspraken voorkomt, wordt veel tijd en daarmee kosten bespaart. Daarnaast zorgt thuismonitoring dat er minder bedden bezet zijn. Ook dit drukt de kosten.
 • Betere kwaliteit zorg. Omdat er minder tijd besteed wordt aan (onnodige) administratie – denk aan het overtypen van gegevens – kan ziekenhuispersoneel zich richten op wat echt belangrijk is: goede zorg leveren.
 • Meer kennis. Monitoring en analyses van vragenlijsten leveren veel data op. En meer data leidt tot meer kennis en inzicht, wat weer leidt tot mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 • Meer eigen regie voor de patiënt. Patiënten kunnen zelf volgen wat er gaat gebeuren en waarom. Ook is er veel vanuit huis mogelijk zonder naar het ziekenhuis te komen.
 • Minder terugkomst en complicaties. Door monitoring en het stellen van vragen, worden veel problemen snel en op afstand gevonden. Bij eventuele complicaties is het ziekenhuis direct op de hoogte.
 • Patiënttevredenheid stijgt. Patiënten zijn digitale toepassingen tegenwoordig gewend. Er is overal wel een app of tool voor. Vrijwel overal, behalve in de zorg dan. Door het wel aan te bieden, stijgt de tevredenheid zichtbaar.
 • Medewerkerstevredenheid stijgt. Ook medewerkers in het ziekenhuis vinden het fijn om met de oplossingen van nu te kunnen werken.

Voorbeelden van eHealth

eHealth toepassingen nemen de laatste jaren een vlucht. Er zijn veel innovatieve toepassingen die het werk van ziekenhuispersoneel en het leven van patiënten een stuk aangenamer maken. We noemen enkele bijzondere oplossingen.

 1. BeterDichtbij: Digitale communicatie tussen arts en patiënt. Bijvoorbeeld door middel van videochat. Dit voorkomt fysieke afspraken en maakt het consult laagdrempelig en toegankelijk voor de patiënt.
 2. Synappz: Toezicht houden op de patiënt terwijl deze thuis is. Patiënten kunnen zelf thuis hun metingen doen en vullen de gegevens in. De zorgverlener kan vervolgens de gegevens inzien in het portaal en gedoseerd over het zorgtraject relevante informatie naar de patiënt sturen.
 3. OnlinePROMS: Papieren vragenlijsten zijn niet meer van deze tijd. Met deze app worden PROMs en PREMs vragenlijsten digitaal afgenomen. De app analyseert de antwoorden en herkent risico’s. Zorgverleners kunnen hierop reageren zonder elke vragenlijst compleet uit te hoeven zoeken.
 4. Bingli: Tijdens fysieke afspraken gaat er veel tijd verloren aan de anamnese en vragen over de symptomen. Met Bingli worden deze vragenlijsten al voorafgaand aan het consult digitaal afgenomen, zodat er meer tijd over blijft voor een gesprek met de patiënt tijdens een consult – om vragen te beantwoorden bijvoorbeeld.
 5. Medicus.ai: Deze toepassing helpt mensen hun gezondheid beter te begrijpen door hun medische rapporten en gezondheidsgegevens uit te leggen op een gepersonaliseerde, begrijpelijke en visuele manier.

Conclusie

eHealth zijn digitale zorgtoepassingen die goed aansluiten bij het moderne leven. Zorgverleners werken er efficiënter door en patiënten krijgen meer inzicht in (en regie over) hun zorgtraject. Daarnaast biedt de data die deze digitale tools verzamelen nieuwe inzichten voor optimalisaties binnen het zorgtraject. Zo helpt eHealth de kwaliteit van de zorg vooruit!

Helaas is het integreren van applicaties complex en kost het enorm veel tijd. Dat maakt het uitrollen van nieuwe toepassingen lastig. Founda neemt deze barrières voor ziekenhuizen weg met slechts één enkele integratie. We leggen je graag uit hoe!

Share this article

Thank you!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sign Up for the Founda Health Newsletter

Stay up to date

Stay up to date with the latest news from Founda Health.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

By subscribing you agree with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from Founda Health.

Knowledge Centre
NewsDocumentation