Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookies Preferences
NEXUS – partner van Founda Health van het eerste uur – "Founda Health disruptief in de zorgmarkt"
Back Icon
Dec 10, 2021

NEXUS – partner van Founda Health van het eerste uur – "Founda Health disruptief in de zorgmarkt"

EPD-leverancier NEXUS wil, mede door samenwerking met Founda Health, de zorgmarkt eerlijker en transparanter maken. Met een focus op open systemen kan NEXUS een breder portfolio aanbieden door integratie met applicaties uit de Founda Health app directory. Klanten van NEXUS zijn ziekenhuizen, ggz-instellingen, revalidatieklinieken en zelfstandige behandelcentra.

In het ecosysteem van kwalitatief goede zorg voor de patiënt groeit het belang van digitale oplossingen, zoals applicaties om te chatten met de zorgverlener en/of voor thuismonitoring. Die passen bij de belevingswereld van de patiënt, maar sluiten nog niet goed genoeg aan op het EPD. Founda Health zorgt met een API voor integratie tussen appbouwers enerzijds en NEXUS als EPD-leverancier anderzijds.

Daarin onderscheidt Founda Health zich door:

  1. Interoperabiliteit: Founda Health biedt gestandaardiseerd kunnen uitwisselen van data en verbindt zo het proces binnen het ziekenhuis met data van buiten het ziekenhuis.
  2. Security by design: Alleen noodzakelijke data wordt in het proces gedeeld en de informatie is end-to-end encrypted.
  3. Schaalbaarheid: Eenvoud in de integratie met het EPD is essentieel om in de klinische processen op juiste manier de data uit externe gezondheidsapps te kunnen benutten.

Hoe het werkt

Het EPD van NEXUS bij een zorginstelling en de applicatiebouwers koppelen eenmalig met het Founda Health platform. Met die ene koppeling krijgen ziekenhuizen toegang tot alle applicaties. Andersom krijgen applicaties met die ene koppeling toegang tot vele ziekenhuizen. Zo komen vraag en aanbod optimaal samen in het EPD van NEXUS.

Disruptief in de zorgmarkt

Fred Hiddinga, directeur van NEXUS Nederland: “Vanaf het begin zijn we enthousiast over Founda Health. Founda Health is met hun open API disruptief in de zorgmarkt. Zij brengen brede kennis mee van, en ervaring met, de Fintech-sector. Een partner als Founda Health is in onze sector waanzinnig welkom.“

Toegevoegde waarde

NEXUS heeft als ambitie de zorgmarkt meer open te maken. Dat kan als klanten in de klinische workflow gebruik kunnen maken van geselecteerde applicaties die voldoen aan hoge kwaliteitseisen en zijn toegelaten volgens wet-en regelgeving via de app directory van Founda Health. Zowel patiënt als zorgverlener kunnen kiezen uit apps die de zorginstelling binnen het EPD heeft geïntegreerd en die toegevoegde waarde bieden in de behandeling.

Best of breed

Hiddinga: “In plaats van ‘complete the suite’ geloof ik in kiezen voor ‘best of breed’, want voor ons staat het ecosysteem voorop. Grote toonaangevende consumentenorganisaties van dit moment zijn allemaal zogenaamde ‘no asset companies’. Denk aan Bol.com, Booking of Netflix. Zij verkopen iets dat iemand anders heeft (gemaakt). Door deze platforms is voor de consument het aanbod aan producten enorm toegenomen en voor een betere prijs Wanneer je dat principe naar de zorgmarkt kopieert krijg je een compleet ander model. De apps waarmee wij via de Founda Health app directory koppelen zijn de assets. En die integreren we in het proces waarmee een zorginstelling werkt.”

Share this article

Thank you!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sign Up for the Founda Health Newsletter

Stay up to date

Stay up to date with the latest news from Founda Health.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

By subscribing you agree with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from Founda Health.

Knowledge Centre
NewsDocumentation