Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookies Preferences
11 grootste uitdagingen en kansen van digitalisering in de zorg
Back Icon
Dec 17, 2021

11 grootste uitdagingen en kansen van digitalisering in de zorg

Digitalisering maakt de zorg beter, efficiënter en persoonlijker. Maar vraagstukken rondom security, privacy en verandermanagement maken het lastig om door te voeren. In dit artikel delen we de grootste uitdagingen én kansen van digitalisering in de zorg.

Wat we bedoelen met digitalisering van de zorg

Zoals in veel onderdelen van de moderne maatschappij vindt er ook digitalisering in de zorg plaats. Door digitale middelen (ook wel: eHealth) in te zetten, verbetert de kwaliteit, wordt de zorg toegankelijker voor patiënten en verlopen delen van het zorgproces efficiënter door middel van automatisering.

Lees ook: 5 voorbeelden van eHealth oplossingen in Nederland

Kansen van digitale zorg

De digitalisering van de zorg brengt veel voordelen en kansen met zich mee. We noemen de belangrijkste.

 1. Zorg wordt persoonlijker - De inzet van digitale middelen maakt echte individuele zorg mogelijk. Geen algemene informatie of standaard behandeling, maar een persoonlijke patient journey op maat per persoon.
 2. Meer zorg met minder personeel - Tegenwoordig moeten we met minder capaciteit meer zorgen leveren. Er is een tekort aan personeel en het budget is beperkt. Dat maakt de vraag naar meer efficiëntie groter dan ooit.
 3. Meer tijd aan zorg besteden - Administratie en andere overhead slokt veel tijd op van het verzorgend personeel. Door digitalisering en automatisering gaat dit sneller. Zo kunnen zij meer tijd besteden aan het daadwerkelijk zorgen voor patiënten.
 4. Zorg op afstand mogelijk maken - Het is niet prettig om voor elke afspraak naar het ziekenhuis te moeten komen. En verplaatsing is zelfs niet altijd wenselijk, zo heeft COVID-19 ons wel laten zien. Digitalisering maakt het mogelijk om veel delen van het zorgproces uit te voeren, terwijl de patiënt in zijn eigen veilige en vertrouwde omgeving blijft. Thuismonitoring en e-consults zijn hier goede voorbeelden van.
 5. Kans op menselijke fouten verkleinen - Digitale tools maken het mogelijk om sneller te analyseren en beslissen, met minder kans op fouten. Innovatieve oplossingen op basis van AI, zoals WSK Medical maakt, zijn hier een goed voorbeeld van.
 6. Nieuwe inzichten - Door digitalisering in de zorg wordt een gigantische berg aan data verzameld. Door (automatische) analyse van deze data worden nieuwe inzichten, best practices en geoptimaliseerde zorgpaden gevonden.
 7. Kwaliteit van de zorg vergroten - Al deze punten zorgen voor verbeteringen van de zorg. Voor het vakgebied in zijn geheel, maar ook voor individuele behandelingen en persoonlijke zorg. Zo helpt digitalisering de zorg vooruit.

Uitdagingen van digitalisering in de zorg

Ondanks de mogelijkheden en kansen die er liggen om de zorg efficiënter in te richten, verloopt digitalisering in de zorg nog altijd moeizaam. Daar zijn verschillende redenen voor.

 1. Techniek: Om digitalisering in de zorg optimaal te laten verlopen, is het belangrijk dat verschillende systemen met elkaar kunnen communiceren. Helaas zijn veel systemen gesloten. Ze bieden geen integratiemogelijkheden. Bij Founda proberen we dat te veranderen door de verbinding te zoeken met EPD-leveranciers en samen een open ecosysteem te creëren.
 2. Organisatie: Digitaliseren heeft altijd impact op de zorgorganisatie en op zorgprocessen. Binnen de zorg wordt vaak volgens vastgestelde protocollen gewerkt die aangepast moeten worden. Dit is niet altijd gemakkelijk en verbeteringen moeten zich vaak eerst bewijzen. Dit vertraagt en maakt innovatie lastig.
 3. Security en privacy: Patiënteninformatie is misschien wel de gevoeligste en meest kostbare informatie die er is. Daar moet dus heel voorzichtig mee omgegaan worden. Dit zit de techniek soms in de weg; er is meer mogelijk dan wat de wet toestaat. Ook dit vertraagt en maakt digitalisering in de zorg lastiger dan in andere aspecten van de samenleving.
 4. Hoge kosten: Veel digitale oplossingen vragen om hoge investeringskosten. Lastig voor ziekenhuizen, omdat de winst nog niet bewezen is. Dit maakt dat er vaak geen positieve business case te maken is en projecten voor digitalisering in de zorg niet van de grond komen, of in een vroeg stadium alweer stoppen.

Barrières doorbreken met één enkele integratie

De kansen zijn groot, maar de obstakels ook. Bij Founda Health maken we ons hard om de barrières te doorbreken door middel van platformdenken. 

Door het EPD te koppelen aan ons systeem heb je in één keer toegang tot meer dan 40 innovatieve zorgapplicaties. Daarbij zijn gestandaardiseerde interoperabiliteit, security by design en ‘scalability by nature’ de belangrijkste pijlers. Op deze manier werken we aan transparantie en keuzevrijheid voor de zorg.

Meer weten over dit onderwerp? Bekijk onderstaande video van het Mobile Healthcare congres 2021, waarin onze collega Andries Hamster je meer vertelt over digitalisering in de zorg.

Share this article

Thank you!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sign Up for the Founda Health Newsletter

Stay up to date

Stay up to date with the latest news from Founda Health.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

By subscribing you agree with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from Founda Health.

Knowledge Centre
NewsDocumentation