Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookies Preferences
Cerner Benelux herkent platformdenken in partner Founda Health
Back Icon
Mar 16, 2022

Cerner Benelux herkent platformdenken in partner Founda Health

Cerner Benelux is onderdeel van het wereldwijd opererende Cerner Corporation. Vanuit Nederland biedt Cerner oplossingen op het gebied van EPD’s, Population Health Management (PHM), interoperabiliteit en data-as-a-service. Een gesprek met Lead Business Developer Richard Francken over de samenwerking met partner Founda Health.

Focus op internationaal

Vanuit hun wereldwijde partnerstrategie werkt Cerner in Nederland samen met een partner die Dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) is in het MedMij-stelsel. Cerner kiest zelf niet voor deze rol vanwege het te gefragmenteerde lokale landschap. Francken: “Wij ontwikkelen bij voorkeur alles direct voor de internationale markt, op basis van internationale standaarden. Onze klanten verwijzen wij naar Founda Health, die hun API aan onze toepassingen koppelde.”

Cerner en Founda Health – platformdenkers

Eerder lichtte Francken toe hoe open- en platformdenken in hun dna zit. Het faciliteren van informatie-uitwisseling staat daarin centraal. “Net als Cerner denkt Founda Health in platformen. Founda Health maakte via hun API onder meer een integratie met ons EPD i.s.h.med. Dat is een heel open systeem, waarop onze klanten zelf applicaties kunnen bouwen, integraties maken of eigen toepassingen ontwikkelen. Ook de koppelingen naar portalen kunnen gebruikers zelfstandig uitvoeren. Want wij hechten veel waarde aan interoperabiliteit.”

Rol Founda Health in ecosysteem belangrijk

“Vanuit de mogelijkheden die i.s.h.med standaard biedt, vraagt het om een toekomstgerichte visie om de meerwaarde van Founda Health voor Cerner te kunnen duiden. Wij onderkennen dat het in het huidige landschap voor applicatiebouwers – vaak kleine organisaties – ondoenlijk is om zes, of nog meer, interfaces te ontwikkelen en te onderhouden waarmee hun applicaties met de verschillende EPD’s, zoals i.s.h.med en Millennium, kunnen communiceren. Daarom was ik meteen enthousiast over de Founda Health API en zie ik dat zij een belangrijke rol in het hele ecosysteem vervullen.”

Verkennen mogelijkheden voor de toekomst

“In gesprekken met Founda Health en vanuit mijn rol binnen Cerner verkennen we nu verdere mogelijkheden voor samenwerking. Founda Health kan zorgen voor een versnelling van gegevensuitwisseling in de zorg. Dat is ook de focus van veel ICT-leveranciers binnen onze sector die met hun technologie open en interoperabel willen zijn. Dat vraagt nog wel om tijd. Al is onze filosofie vergelijkbaar met die van Founda Health, we hebben tegelijkertijd te maken met onze internationale strategie. Mijn ideaal is een wereld waarin partijen die data ontsluiten daarvoor slechts één API hoeven te implementeren en zo op de verschillende EPD’s kunnen aansluiten. Dat is niet morgen klaar, een olietanker verplaats je ook niet met één stuurbeweging.

Wij zien Founda Health als een partij die hierin versnelling kan bieden. Door samen met hen naar de huidige en toekomstige vraagstukken te kijken kunnen we elkaar versterken. Founda Health heeft een sterke visie op open ecosystemen en daarin kunnen we als partners bijdragen aan een betere en effectievere gezondheidszorg.”

Share this article

Thank you!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sign Up for the Founda Health Newsletter

Stay up to date

Stay up to date with the latest news from Founda Health.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

By subscribing you agree with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from Founda Health.

Knowledge Centre
NewsDocumentation