Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookies Preferences
Artsen zijn de helft van hun tijd kwijt aan administratie
Back Icon
Mar 29, 2022

Artsen zijn de helft van hun tijd kwijt aan administratie

Het invullen van formulieren, checklists, registraties, aanvullen van gegevens in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Een greep uit de extra taken waar zorgverleners zich mee bezighouden. De afgelopen jaren is de druk op extra regels en protocollen op administratieve taken echter dusdanig toegenomen, dat artsen aangeven meer dan 40% van hun tijd kwijt te zijn aan administratie. Bijna de helft van de tijd dus! En die tijd wordt niet meer besteed aan datgene waar artsen echt goed in zijn: zorg leveren aan de patiënt.

Innovatieve oplossingen een struikelblok

Alle administratieve taken zijn een belangrijk onderdeel van het werk van de zorgprofessional. Het nauwkeurig bijhouden van gegevens geeft immers een completer beeld van de patiënt, waardoor goede en adequate zorg verleend kan worden. Maar wanneer artsen bijna de helft van hun tijd kwijt zijn aan administratie is het nog maar de vraag in hoeverre dat de kwaliteit van de zorg verbetert. Want meer tijd aan administratie betekent minder tijd die gespendeerd wordt aan de patiënt die zorg nodig heeft. Inmiddels zijn er al sinds enige tijd verschillende programma’s opgezet met het doel om de regeldruk op artsen drastisch te verminderen, zoals [Ont]regel de zorg, maar de ervaren regeldruk bij artsen blijft nog steeds erg hoog.

Om de problematiek rondom administratie aan te pakken, is het belangrijk een technologische slag te slaan. Het gebruik van innovatieve zorgapplicaties kan de kwaliteit van de zorg namelijk sterk verbeteren én een deel van het werk van artsen uit handen nemen. Denk bijvoorbeeld aan slimme vragenlijsten voorafgaand aan een consult, thuismonitoring met push-notificaties bij afwijkende metingen, of videobellen of chatten met patiënten om onnodige afspraken te voorkomen.

Deze applicaties worden nu één voor één geïmplementeerd in ziekenhuizen, maar niet geïntegreerd in de workflow van het EPD. Met als resultaat dat de applicaties juist een extra administratieve taak opleveren voor de arts, want alle gegevens moeten handmatig overgetypt worden in het EPD. Geen wonder dus dat innovaties vaak als struikelblok worden gezien in plaats van een oplossing.

Meer innovatie, minder administratie

Moeten we technologische innovaties dan maar helemaal afschrijven? Gelukkig niet. Wanneer zorgapplicaties in het EPD – en dus in de workflow van de arts – worden geïntegreerd, zijn ze een waardevolle toevoeging in de zorg. Helaas is het integreren van applicaties complex, kostbaar en tijdrovend, waardoor de adoptie van deze toepassingen nog niet zo gestaag gaat. Een gemiste kans, als je het ons vraagt.

Om de barrières voor digitale innovaties weg te nemen, bouwden we een platform om alle applicaties met slechts één integratie naadloos te verbinden met het EPD van het ziekenhuis. Hierdoor krijgen de artsen toegang tot de innovatie die zij nodig hebben, zonder dat zij alles moeten kopiëren en plakken van scherm naar scherm, om zo de tijd die aan administratie wordt besteed sterk te verminderen.

Hoeveel tijd zijn jullie kwijt aan administratie?

Share this article

Thank you!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sign Up for the Founda Health Newsletter

Stay up to date

Stay up to date with the latest news from Founda Health.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

By subscribing you agree with our Privacy Policy and provide consent to receive updates from Founda Health.

Knowledge Centre
NewsDocumentation